Rezervoar za TNG

Rezervoar za TNG služi za skladištenje tečnog naftnog gasa (propana, butana i njihove smeše). Rezervoar može biti podzemni i nadzemni.
Raspored i broj priključaka zavisi od veličine i načina ugradnje rezervoara.

Podzemni rezervoar je spolja zaštićen bitumenskom oblogom. Nadzemni rezervoar se izrađuje u skladu sa SRPS M.E2.600 i obojen je svetlim reflektujućim aluminijumskim lakom.

Pošaljite upit za ponudu