Napojni rezervoar sa termičkim odvajačem

Napojni rezervoar sa termičkim odvajačem se upotrebljava za termičku pripremu vode za napajanje parnih kotlova. Na napojnom rezervoaru je postavljen kaskadni degazator. Kondenzat i omekšana voda se zagrevaju na kaskadama pomoću pare, a izdvojeni gasovi O2 i CO2 odlaze u atmosferu. Temperatura napojne vode se održava konstantnim uduvavanjem pare u napojni rezervoar.

Napojni rezervoar sa degazatorom se izrađuje od materijala S235JR, a sa spoljne strane je antikorozivno zaštićen.

Pošaljite upit za ponudu