Parni kotao – OKR PU 0.5 – 3

Parni kotao tip OKR PU je plamenodimno cevni kotao sa tri promaje i ručnim loženjem uglja granulacije orah-kocka, toplotne moći Hd = 15 000 kJ/kg. Ložište je smešteno u plamenoj cevi, u kojoj se nalazi ravna nepokretna livena rešetka.

Kotao radi sa podpritiskom, a promaju ostvaruje ventilator dimnih gasova. Dovod vazduha za sagorevanje je ispod rešetke kroz vrata pepeljare. Na zahtev kupca obim isporuke bi sadržao i napojne pumpe, finu armaturu, ventilator dimnih gasova, komandni orman, noseći ram kotla, multiciklon, dimni kanal i dimnjak.

Pošaljite upit za ponudu