Parni kotao – OKR P 0.5 – 4

Parni kotao tip OKR P je plamenodimno cevni kotao sa tri promaje za loženje tečnog ili gasovitog goriva. Ovaj tip kotla je konstruisan za proizvodnju zasićene pare pritiska 8 i 13 bara. Kotao je cilindričan, ležeći, sa tri prolaza dimnih gasova, koje čine plamena cev i povratna komora, koje su ujedno i ložište i dva prolaza dimnih cevi.

Povratna komora iza plamene cevi smeštena je unutar vodenog prostora kotla, pa je dobro hlađena. Kotao je optimalne konstrukcije, prilagođen obliku i dužini plamena. Kotao je snabdeven svom potrebnom finom armaturom za brzo, sigurno i bezbedno vođenje kotla u pogonu. Izolacija se izrađuje od mineralne vune u oblozi od Al-lima.

Pošaljite upit za ponudu