Rezervoar za mazut

Rezervoar je napravljen od lima S235JR, namene za uskladištenje teškog tečnog goriva i u druge slične svrhe. Rezervoar je ležeće izvedbe, antikorozivno zaštićen sa spoljne strane. U gore navedenoj tabeli su dati osnovni podaci rezervoara.

Po potrebi se može odstupiti od navedenog s time što je isto potrebno navesti pri naručivanju. Veličina, oblik i dimenzije kao i tehnički uslovi za izradu rezervoara su dati prema SRPS M.Z3.022. Rezervoar ima priključke za mernu letvu, preliv, elektrogrejače, termostate. Zagrevanje mazuta se vrši zasićenom parom, toplom vodom i električnom energijom. Grejači su izrađeni od bešavnih cevi (P235T1). Pri naručivanju rezervoara potrebno je navesti tip rezervoara i mesto ugradnje. Na zahtev investitora rezervoari se mogu uraditi sa dva zida (dvoplaštni) u svemu prema standardu SRPS M.Z3.014.

Pošaljite upit za ponudu