Samostojeći čelični dimnjaci

Pošaljite upit

Ovi samostojeći dimnjaci se mogu koristiti za razna termotehnička postrojenja za odvod gasovitih produkata sagorevanja.
Konstrukcija dimnjaka je izvedna od čeličnog lima kvaliteta S235JR. Sekcije dimnjaka su međusobno zavarene, a moguće je i povezivanje prirubničkom vezom.
Dimnjak se montira na temelj, a sa spoljne strane zaštićuje antikorozivnim premazom otpornim na povišenu temperaturu.
Dimnjak se isporučuje u kompletu sa anker vijcima, temeljnom pločom, otvorom za čišćenje, priključkom za dimnjaču.
Na dimnjacima većih visina postavljaju se stepenice za pristup do galerije pri vrhu. Pri montaži dimnjaka građevinac ugrađuje u temelj
anker vijke.
Izrađujemo dvoplaštne čelične dimnjake, kao i dimnjake sa zahtevima rešenja iz projekta naručioca.