Rezervoar komprimovanog vazduha

Rezervoari za vazduh služe za akumuliranje potrebne količine vazduha. Rezervoar je snabdeven svim potrebnim priključcima. Vazduh se dovodi sa donje strane, a odvodi sa gornje strane rezervoara.

Ovaj raspored priključaka omogućava bolje hlađenje vazduha i odvajanje vode i ulja. Rezervoar je sa spoljne strane antikorozivno zaštićen.

Pošaljite upit za ponudu