Minimum deposit bonusesFree poker money no deposit
Početna strana Sudovi

Napojni rezervoar sa termičkim odvajačem

 

Napojni rezervoar sa termičkim odvajačem se upotrebljava za termičku pripremu vode za napajanje parnih kotlova. Na napojnom rezervoaru je postavljen kaskadni degazator. Kondenzat i omekšana voda se zagrevaju na kaskadama pomoću pare, a izdvojeni gasovi O2 i CO2 odlaze u atmosferu. Temperatura napojne vode se održava konstantnim uduvavanjem pare u napojni rezervoar.

Opširnije...

 

Rezervoar kondenzata

 

Rezervoar kondenzata se upotrebljava za skupljanje kondenzata iz kotlovskog postrojenja. Rezervoar kondenzata je horizontalni cilindrični sud, izrađen od čeličnog lima kvaliteta S235JR. Rezervoar je snabdeven revizionim otvorom za kontrolu unutrašnjosti.

Opširnije...

 

Zatvoreni ekspanzioni sud

 

Zatvoreni ekspanzioni sudovi su namenjeni za održavanje pritiska u kotlarnicama (toplovodnim, vrelovodnim), rashladnim stanicama i drugim energetskim postrojenjima.

Opširnije...

 

Vertikalni kombinovani bojler

 

Vertikalni kombinovani bojler se koristi za pripremu tople vode max. zagrejane do 60 C i radnog pritiska do 6 bara. Vertikalni kombinovani bojler se izrađuje od čeličnog lima S235JR.

Opširnije...

 

Rezervoar komprimovanog vazduha

 

Rezervoari za vazduh služe za akumuliranje potrebne količine vazduha. Rezervoar je snabdeven svim potrebnim priključcima. Vazduh se dovodi sa donje strane, a odvodi sa gornje strane rezervoara.

Opširnije...

 

Rezervoar za mazut

 

Rezervoar je napravljen od lima S235JR, namene za uskladištenje teškog tečnog goriva i u druge slične svrhe. Rezervoar je ležeće izvedbe, antikorozivno zaštićen sa spoljne strane. U gore navedenoj tabeli su dati osnovni podaci rezervoara.

Opširnije...

 

Rezervoar za skladištenje lakih ulja

 

Rezervoar se upotrebljava za skladištenje lakog tečnog goriva. Rezervoar je napravljen od lima kvaliteta S235JR, ležeće izvedbe, antikorozivno zaštićen sa spoljne strane.

Opširnije...

 

Rezervoar za TNG (tečni naftni gas)

 

Rezervoar za TNG služi za skladištenje tečnog naftnog gasa (propana, butana i njihove smeše). Rezervoar može biti podzemni i nadzemni.
Raspored i broj priključaka zavisi od veličine i načina ugradnje rezervoara.

Opširnije...

 

Oprema za prečišćavanje vode

 

Proizvodimo sve vrste filtera za vodosnadbevanje i slične namene.

Priprema vode za piće
Filteri su snabdeveni membranskim ventilima i kompletnom automatikom za regeneraciju odnosno ispiranje.

Opširnije...

 

Ostala procesna oprema

 

Vršimo konstruisanje i izradu raznih tipova i veličina procesnih aparata prema zahtevima naručioca.

Opširnije...

 


Excellent SME
 
Pretraga
Preuzimanja