Minimum deposit bonusesFree poker money no deposit
Početna strana Parni kotlovi Parni kotao za sagorevanje biomase

Parni kotao za sagorevanje biomase

Parni kotao tip OKR PP je plamenodimno cevni kotao sa tri promaje za sagorevanje drvenih otpadaka i piljevine, donje toplotne moći Hd = 9600 kJ/kg. Sa prednje strane kotla se postavlja bunker za drvene otpatke, a sa gornje strane dovod piljevine na rešetku.

Predložište kotla je ekranisano, a kosa cevna rešetka je hlađena vodom. Kotao radi sa podpritiskom, a promaju ostvaruje ventilator dimnih gasova. Kotao može raditi i u toplovodnoj varijanti (tip OKR TP).
Proizvedeni parni kotao za sagorevanje ljuske suncokreta i mazuta (kao rezervnog goriva) ima sledeće karakteristike:
- produkcija pare: 8 t/h za ljusku suncokreta ili 9 t/h za mazut
- radni pritisak:     12,5 bar
(Po zahtevu naručioca se mogu raditi i ostali kapaciteti.)

 

Excellent SME
 
Pretraga
Preuzimanja