Minimum deposit bonusesFree poker money no deposit
Početna strana Parni kotlovi

Parni kotao za sagorevanje biomase

Parni kotao tip OKR PP je plamenodimno cevni kotao sa tri promaje za sagorevanje drvenih otpadaka i piljevine, donje toplotne moći Hd = 9600 kJ/kg. Sa prednje strane kotla se postavlja bunker za drvene otpatke, a sa gornje strane dovod piljevine na rešetku.

Opširnije...

 

Parni kotao - OKR P 5 - 16

Parni kotao tip OKR P je plamenodimno cevni kotao sa tri promaje za loženje tečnog ili gasovitog goriva. Ovaj tip kotla je konstruisan za proizvodnju zasićene pare pritiska 8 i 13 bara. Kotao je cilindričan, ležeći, sa tri prolaza dimnih gasova, koje čine talasasta plamena cev i povratna komora, koje su ujedno i ložište i dva prolaza dimnih cevi.

Opširnije...

 

Parni kotao - OKR PU 0.5 - 3

Parni kotao tip OKR PU je plamenodimno cevni kotao sa tri promaje i ručnim loženjem uglja granulacije orah-kocka, toplotne moći Hd = 15 000 kJ/kg. Ložište je smešteno u plamenoj cevi, u kojoj se nalazi ravna nepokretna livena rešetka.

Opširnije...

 

Parni kotao - OKR P 0.5 - 4

Parni kotao tip OKR P je plamenodimno cevni kotao sa tri promaje za loženje tečnog ili gasovitog goriva. Ovaj tip kotla je konstruisan za proizvodnju zasićene pare pritiska 8 i 13 bara. Kotao je cilindričan, ležeći, sa tri prolaza dimnih gasova, koje čine plamena cev i povratna komora, koje su ujedno i ložište i dva prolaza dimnih cevi.

Opširnije...

 


Excellent SME
 
Pretraga
Preuzimanja